Nhà trọ dì Thúy – Trung An

Địa chỉ: 15/11 Ấp 4, Đ. QL1, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0273 3856 314

Trang web: shopee.vn

Bản đồ chỉ đường: 103.838.533,10.633.310.329.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ dì Thúy ở đâu?

Trả lời: 15/11 Ấp 4, Đ. QL1, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ dì Thúy là bao nhiêu?

Trả lời: 0273 3856 314

Hỏi: Nhà trọ dì Thúy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà trọ dì Thúy là gì?

Trả lời: shopee.vn

Xem thêm:  Nhà Trọ Nhân Chi - Long Hiệp