Nhà trọ công nhân Lê Quang – Tân Hương

Địa chỉ: F9H8+JF5, QL1A, Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 093 330 71 68

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.479.004.699.999.900,1.063.662.286 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ công nhân Lê Quang ở đâu?

Trả lời: F9H8+JF5, QL1A, Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ công nhân Lê Quang là bao nhiêu?

Trả lời: 093 330 71 68

Hỏi: Nhà trọ công nhân Lê Quang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà trọ công nhân Lê Quang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Hương Nhãn - Tân Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.