Nhà trọ Cô Ngọc – Đồng Tháp

Địa chỉ: 116 An Nhơn P6, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 090 256 74 99

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 104.285.046,1.056.300.825 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ Cô Ngọc ở đâu?

Trả lời: 116 An Nhơn P6, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ Cô Ngọc là bao nhiêu?

Trả lời: 090 256 74 99

Hỏi: Nhà trọ Cô Ngọc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà trọ Cô Ngọc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Sinh Viên Thanh Ngọc - Cần Thơ