Nhà trọ chú Thành Bãi Cháy – Tp. Hạ Long

Địa chỉ: Số nhà 15, Tổ 3 Khu 5B, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 202411, Việt Nam

Số điện thoại: 0338 692 888

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 209.495.652,10.702.949.679.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà trọ chú Thành Bãi Cháy ở đâu?

Trả lời: Số nhà 15, Tổ 3 Khu 5B, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 202411, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà trọ chú Thành Bãi Cháy là bao nhiêu?

Trả lời: 0338 692 888

Hỏi: Nhà trọ chú Thành Bãi Cháy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà trọ chú Thành Bãi Cháy là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Nhà Trọ Huy Đưởng - Thanh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.