Nhà Trọ Bình – Thủy – Phường 6

Địa chỉ: 401 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 0277 3883 277

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 104.370.294,1.056.325.129 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Trọ Bình – Thủy ở đâu?

Trả lời: 401 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Trọ Bình – Thủy là bao nhiêu?

Trả lời: 0277 3883 277

Hỏi: Nhà Trọ Bình – Thủy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Trọ Bình – Thủy là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Homestay Duyentran - Lại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.