Nhà Trọ Anh Bằng – Phường 5

Địa chỉ: 7P8H+WF3, Cao Văn Lầu, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 094 314 41 11

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.267.261.999.999.990,1.057.286.736 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Trọ Anh Bằng ở đâu?

Trả lời: 7P8H+WF3, Cao Văn Lầu, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Trọ Anh Bằng là bao nhiêu?

Trả lời: 094 314 41 11

Hỏi: Nhà Trọ Anh Bằng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Trọ Anh Bằng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Mai chau Hostel Lounge Bar Restaurant - Mai Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.