Nhà Thuốc Tô Châu, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 297 31 32
Trang web
Vị trí chính xác 11.081.895.399.999.900, 1.062.658.926


Địa chỉ Nhà Thuốc Tô Châu ở đâu?

20 Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tô Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Phước Thọ, TT. Bến Cầu