Nhà Thuốc Thu Sương, TT. Bến Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3876 404
Trang web
Vị trí chính xác 111.134.618, 1.061.787.603


Địa chỉ Nhà Thuốc Thu Sương ở đâu?

43 ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Thu Sương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Thuốc Tây Số 4, Trường Hoà