Nhà Thuốc Thu, Đá Hàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 148 QL22B, Đá Hàng, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 540 71 07
Trang web
Vị trí chính xác 111.518.657, 1.062.388.907


Địa chỉ Nhà Thuốc Thu ở đâu?

148 QL22B, Đá Hàng, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Thu như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc tây Thư Linh, Ninh Sơn