Nhà thuốc tây Trường Duy, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 617 Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 425
Trang web
Vị trí chính xác 113.382.533, 1.061.170.989


Địa chỉ Nhà thuốc tây Trường Duy ở đâu?

617 Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc tây Trường Duy như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Hóc Môn, TT. Hóc Môn