Nhà Thuốc Tây Hoàng Trọng, Long Khương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64WM+C8J, Long Khương, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0207 6840 461
Trang web
Vị trí chính xác 112.460.813, 10.613.326.909.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Hoàng Trọng ở đâu?

64WM+C8J, Long Khương, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tây Hoàng Trọng như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, Hùng Vương