Nhà thuốc tây Bảo Trí, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Ngô Thời Nhiệm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 624 68 42
Trang web
Vị trí chính xác 11.282.109.499.999.900, 1.061.311.825


Địa chỉ Nhà thuốc tây Bảo Trí ở đâu?

29 Ngô Thời Nhiệm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc tây Bảo Trí như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT long Châu, Phường