Nhà thuốc Pharmacity, Tân Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL57B, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre 86206, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.310.014.899.999.900, 1.063.599.924


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

QL57B, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre 86206, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc Lê Thịnh, TT. Hoà Thành