Nhà thuốc Pharmacity, Phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Phạm Văn Đồng, Phường, Hoà Thành, Tây Ninh 80608, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 11.291.656.999.999.900, 10.611.695.139.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

116 Phạm Văn Đồng, Phường, Hoà Thành, Tây Ninh 80608, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, Trảng Bàng