Nhà thuốc Pharmacity, Khu Phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 3, 07 Đ. Bùi Trọng Nghĩa, Khu Phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.972.895.399.999.900, 10.685.360.759.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

Tổ 3, 07 Đ. Bùi Trọng Nghĩa, Khu Phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thuốc Tây HÀ ANH, Trường Hoà