Nhà thuốc Pharmacity, khu 05

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 483 Đ. Cách Mạng Tháng 8, khu 05, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 109.794.669, 10.665.522.849.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

483 Đ. Cách Mạng Tháng 8, khu 05, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc tây Chí Thông, Ninh Thạnh