Nhà Thuốc Kim Phụng, khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8, khu phố 2, Bến Cầu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0352 532 352
Trang web
Vị trí chính xác 111.132.171, 1.061.788.449


Địa chỉ Nhà Thuốc Kim Phụng ở đâu?

8, khu phố 2, Bến Cầu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Kim Phụng như thế nào?

Chủ Nhật:[05:30-22:30], Thứ Hai:[05:30-22:30], Thứ Ba:[05:30-22:30], Thứ Tư:[05:30-22:30], Thứ Năm:[05:30-22:30], Thứ Sáu:[05:30-22:30], Thứ Bảy:[05:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc tây Đông Lan, Dương Minh Châu