Nhà thuốc Hoàng Liêm 2, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XMG7+VW4, Thích Quảng Đức, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 971
Trang web nhathuochoangliem.com
Vị trí chính xác 109.771.323, 1.066.648.275


Địa chỉ Nhà thuốc Hoàng Liêm 2 ở đâu?

XMG7+VW4, Thích Quảng Đức, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Hoàng Liêm 2 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Trúc Thuần, Chà Là