Nhà Thuốc Hoa Phương, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 422 Đường 30/4, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3221 593
Trang web
Vị trí chính xác 113.226.944, 1.061.009.972


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Ngọc Tùng, Khu phố 1