Nhà Thuốc FPT Long Châu, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122 Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 110.343.301, 1.063.593.709


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

122 Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, TT. Hóc Môn