Nhà Thuốc FPT Long Châu, Thị trấn Cái Tắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Nguyễn Tri Phương, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 99.239.304, 1.057.236.617


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

72 Nguyễn Tri Phương, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Đông Y Nhân Hòa, Khu phố 2