Nhà Thuốc FPT Long Châu, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13/14 Hoàng Lê Kha, Khu phố 2, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 113.116.997, 10.602.289.669.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

13/14 Hoàng Lê Kha, Khu phố 2, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quầy thuốc tây mai thi, Phước Đông