Nhà Thuốc FPT Long Châu, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 228 Yersin, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 109.820.724, 10.665.777.229.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

228 Yersin, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tô Châu, Gò Dầu