Nhà thuốc bắc Châu Trinh, Cầu Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 821 Tỉnh Lộ 784, Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3773 933
Trang web
Vị trí chính xác 112.681.445, 1.062.232.995


Địa chỉ Nhà thuốc bắc Châu Trinh ở đâu?

Số 821 Tỉnh Lộ 784, Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc bắc Châu Trinh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Trung Thủy, khu phố 3