Nhà thờ Thánh Phaolô, Bình Trị Đông B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 280 Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71908, Việt Nam
Số điện thoại 028 3762 2403
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.752.309.799.999.900, 106.616.141


Địa chỉ Nhà thờ Thánh Phaolô ở đâu?

280 Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71908, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Thánh Phaolô như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Thị Nghè, Phường 19