Nhà thờ Thánh Linh, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Nguyễn Duy Trinh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 881
Trang web giaophanphucuong.org
Vị trí chính xác 115.351.283, 1.060.023.513


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thờ Lô 6, An Nhơn Tây