Nhà thờ Thánh Linh, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Nguyễn Duy Trinh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 881
Trang web 096 918 82 81
Vị trí chính xác Hiệp Ninh, Câu lạc bộ thể thao


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà họ Đào, Tây Ninh