Nhà thờ Mẫu Tâm, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 389 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 3684
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 10.799.423.599.999.900, 106.660.484


Địa chỉ Nhà thờ Mẫu Tâm ở đâu?

389 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Mẫu Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thờ Tân Hưng, Tiến Hưng