Nhà thờ Giáo xứ Vườn Chuối, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 199/40/6 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3834 4969
Trang web giaoxugiaohovietnam.com
Vị trí chính xác 107.753.096, 10.668.484.319.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Hợp An, Phường 13