Nhà thờ Giáo xứ Thủ Thiêm, Phước Long A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58 Đ. 404, Phước Long A, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3740 0456
Trang web
Vị trí chính xác 107.730.303, 10.671.042.249.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Phú Long, Lái Thiêu