Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh, Tăng Nhơn Phú B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 5074
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.432.306, 1.067.815.339


Địa chỉ Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh ở đâu?

9 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-06:00], Chủ Nhật:[05:00-06:00], Thứ Hai:[05:00-06:00], Thứ Ba:[05:00-06:00], Thứ Tư:[05:00-06:00], Thứ Năm:[05:00-06:00], Thứ Sáu:[05:00-06:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Thủ Thiêm, Phước Long A