Nhà thờ Giáo xứ Hợp An, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 679/11 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3996 4584
Trang web giaoxugiaohovietnam.com
Vị trí chính xác 108.545.377, 10.666.458.019.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Hiển Linh, Phường 22