Nhà thờ giáo xứ Hiệp Thạnh, Hiệp Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 562Q+GW3, 22B, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3854 370
Trang web giaophanphucuong.org
Vị trí chính xác 11.151.264, 10.623.979.489.999.900


Địa chỉ Nhà thờ giáo xứ Hiệp Thạnh ở đâu?

562Q+GW3, 22B, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ giáo xứ Hiệp Thạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Phong Cốc, Thái Bình