Nhà thờ Đắc Lộ, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 0004
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 107.948.646, 1.066.491.369


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thờ Giồng Cát, Ấp Tây