Nhà thờ Bình Hòa, Lái Thiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WP84+CJX, Đường Lái Thiêu 1, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3756 477
Trang web giaoxugiaohovietnam.com
Vị trí chính xác 109.161.115, 1.067.065.992


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Đắc Lộ, Phường 12