Nhà thi đấu Tân Bình, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 0091
Trang web trungtamvanhoathethaotanbinh.vn
Vị trí chính xác 107.946.718, 1.066.549.067


Địa chỉ Nhà thi đấu Tân Bình ở đâu?

448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thi đấu Tân Bình như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00]

Nhà thi đấu Tân Bình có website không?

trungtamvanhoathethaotanbinh.vn

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Thể Dục Thể thao Rạch Miễu, Phường 2