Nhà Thầu Xây Dựng

Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng P.Tây Sơn Thành phố Pleiku

Số điện thoại: 090 357 81 80

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 139.866.774,10.800.534.359.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Thầu Xây Dựng ở đâu?

Trả lời: 2 Phan Đình Phùng P.Tây Sơn Thành phố Pleiku

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Thầu Xây Dựng là bao nhiêu?

Trả lời: 090 357 81 80

Hỏi: Nhà Thầu Xây Dựng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Thầu Xây Dựng là gì?

Trả lời:


7,Nhà Thầu Xây Dựng,2 Phan Đình Phùng,P.Tây Sơn,Thành phố Pleiku,Gia Lai 600000, Vietnam,2,Nhà Thầu Xây Dựng, 2 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam,1,2 Phan Đình Phùng, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Vietnam,4,Gia Lai, VietnamP.Tây Sơn, Thành phố Pleiku,2 Phan Đình Phùng,2 Phan Đình Phùng,Gia Lai,,Thành phố Pleiku, Gia Lai,VN

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Nhựt Hồng