Nhà sản xuất Kệ kho hàng, Kệ siêu thị Vinatech Group HCM, Củ Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô C2-7, Đường N 7, KCN, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0867 589 999
Trang web vinatechgroup.vn
Vị trí chính xác 109.225.125, 106.535.145


Địa chỉ Nhà sản xuất Kệ kho hàng, Kệ siêu thị Vinatech Group HCM ở đâu?

Lô C2-7, Đường N 7, KCN, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sản xuất Kệ kho hàng, Kệ siêu thị Vinatech Group HCM như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kệ Sắt V Lỗ Kệ Siêu Thị Kệ Để Hàng Nặng Tỉnh Bình Dương, Phú Lợi