Nhà Sách Tiền Phong – P. Thanh Trung

Địa chỉ: 326 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0220 3895 505

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.373.279,10.630.777.549.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Sách Tiền Phong ở đâu?

Trả lời: 326 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Sách Tiền Phong là bao nhiêu?

Trả lời: 0220 3895 505

Hỏi: Nhà Sách Tiền Phong mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hỏi: Website của Nhà Sách Tiền Phong là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà sách Hùng Vương - Tân Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.