Nhà Sách Phương Nam, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Maximark, 15 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 9820
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 108.003.568, 1.066.589.054


Địa chỉ Nhà Sách Phương Nam ở đâu?

Maximark, 15 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Minh Đăng, Khu phố 3