Nhà Sách Phương Nam, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 3 – Vincom Plaza Biên Hòa, 1096 đường Đ. Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 550 12 72
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 109.575.484, 1.068.429.465


Địa chỉ Nhà Sách Phương Nam ở đâu?

Tầng 3 – Vincom Plaza Biên Hòa, 1096 đường Đ. Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Vân Anh, Gò Dầu