Nhà Sách Phú Nhuận, Phường 17

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 201 Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3846 2702
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 107.956.032, 1.066.819.807


Địa chỉ Nhà Sách Phú Nhuận ở đâu?

201 Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phú Nhuận như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách FAHASA Bình Dương, Chánh Nghĩa