Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Bình Hưng Hoà A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 283 Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7108 6979
Trang web
Vị trí chính xác 107.884.394, 10.661.690.589.999.900


Địa chỉ Nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

283 Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Hóa Long, Phú Chánh