Nhà Sách Nghĩa, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Đặng Văn Trước, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3880 599
Trang web
Vị trí chính xác 11.029.052.799.999.900, 10.635.865.659.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Nghĩa ở đâu?

6 Đặng Văn Trước, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Nghĩa như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Thanh Xuân, Khu phố 4