Nhà Sách Minh Nhật, Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4JH7+HPX, Đường Dc7, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3553 190
Trang web
Vị trí chính xác 11.128.992.799.999.900, 1.066.143.695


Địa chỉ Nhà Sách Minh Nhật ở đâu?

4JH7+HPX, Đường Dc7, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Minh Nhật như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Tú, Phường 4