Nhà sách Minh Đăng, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 274
Trang web
Vị trí chính xác 112.808.598, 10.612.738.019.999.900


Địa chỉ Nhà sách Minh Đăng ở đâu?

136 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Minh Đăng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách FAHASA Tây Ninh, Phường 2