Nhà Sách Long Hoa, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3845 730
Trang web
Vị trí chính xác 112.756.777, 10.613.020.189.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Long Hoa ở đâu?

160 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Long Hoa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[07:00-19:30], Chủ Nhật:[07:00-19:30], Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hiệu Sách Nhân Dân Dũng & Dứt, Trảng Bàng