Nhà Sách Khai Tâm, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 302 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 602
Trang web
Vị trí chính xác 112.697.486, 10.613.071.389.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Khai Tâm ở đâu?

302 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Khai Tâm như thế nào?

Thứ Sáu:[06:15-19:30], Thứ Bảy:[06:15-19:30], Chủ Nhật:[06:15-19:30], Thứ Hai:[06:15-19:30], Thứ Ba:[06:15-19:30], Thứ Tư:[06:15-19:30], Thứ Năm:[06:15-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Phường 4