Nhà Sách Khai Minh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74MJ+Q72, Bùi Thị Xuân, Khu phố 1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 792
Trang web
Vị trí chính xác 11.284.398.999.999.900, 1.061.306.559


Địa chỉ Nhà Sách Khai Minh ở đâu?

74MJ+Q72, Bùi Thị Xuân, Khu phố 1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Khai Minh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Vinh Thư, Trường Tây