Nhà Sách Củ Chi, Khu phố 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 805, QL22, Khu phố 5, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3790 8050
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 109.698.314, 1.064.832.734


Địa chỉ Nhà Sách Củ Chi ở đâu?

Số 805, QL22, Khu phố 5, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Củ Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hiệu Sách Thiện Tâm, Khu Phố 6